Zatímco tisk představuje toho­to muže jako skutečného krále, jehož majetek a bankovní konta jsou zřejmě největší na světě, pro ekology zůstane veřejným nepřítelem lidstva. Daniel Keith Ludwig, podnikatel v oblasti lodní přepravy, těžby ropy, důlního prů­myslu a zemědělství, byl konečně po patnácti letech donucen vzdát se svého největšího životního plánu, který do světové historie vstoupil pod názvem Projekt Jari.

V roce 1967 zakoupil tento americký miliardář dva milióny osm set tisíc hektarů amazonské džungle v povodí řeky Jari. Stály ho pouhé tři milióny dolarů, a brazilští generálové, kteří ob­chod podpořili, ujistili Ludwiga, že si s pozemky může dělat, co uzná za vhodné. Brazilští podni­katelé jej prý nechají na pokojí.

Tak vznikla největší enkláva občana USA v nitru jiné země s vlastní pětasedmdesátikilomet­rovou železnicí, přístavem Munguba, čtyřmi letišti, vlastní poli­cií, armádou i ochranou hranic. Ludwiga lákalo dřevo, jeho spo­třeba v celosvětovém měřítku stoupá. V Jari se chtěl stát nej­větším dodavatelem této suroviny v kapitalistickém světě. Ale už tehdy se proti kácení amazon­ského pralesa postavili ekologo­vé i četné mezinárodní přírodo­vědecké organizace. Vykácení největšího pralesa na Zemi - do­dnes bylo vykáceno už přes čtr­náct procent plochy - by mělo dalekosáhlé důsledky pro stav světového klimatu.

V polovině sedmdesátých let se změnil vůči Ludwigovi i postoj brazilských generálů. Těžce nesli, jak tento Američan bezohledně drancuje brazilské národní bo­hatství. Určité uvolnění režimu za prezidenta Geisela a Figueireda jim konečně otevřelo cestu. Po­mohly k tomu i hospodářské po­tíže, s nimiž se Ludwig v Jari po­týkal. Bitvu o kontrolu projektu Brazilci nakonec vyhráli.

Projekt Jari, nebyl, jak by se dalo logicky předpokládat, ze­státněn, ale pouze nacionalizo­ván. Přešel z Ludwigova vlastnic­tví do rukou množství drobnějších podnikatelů s brazilskou státní příslušností. Ti společně vytvořili novou mamutí firmu - Společ­nost Jari - se základním kapitá­lem asi 100 miliónů dolarů. Ta pokračuje v díle zkázy, navzdory chmurným předpovědím futurologů, že se zelená džungle může za několik desítek let změnit v suchou poušť.