Staré dobré Anglicko je v poslednom desaťročí bohaté na pohromy. Najväčšia z nich sa začala pred dvoma rokmi, keď sa začala zavádzať desiatková sústava. Toto opatrenie zasiahlo Angličanov na najcitlivejšom mieste. Akí len boli tí cudzinci smiešni, keď sa pechorili s preratúvaním, platením a vracaním drob­ných! Veď to bolo také jednoduché: florin bol súčasne dvojšiling, koruna (crown) znamenala päť šilingov, polkoruna (half crown) mala hodnotu dvaapol šilinga, šiling (shilling) obsahoval dvanásť pencí (penny), alebo dvadsať­štyri polpencí (half penny), či štyridsať­osem štvrťpencí (farthing), ale aj dve šesťpence (sixpence), či štyri trojpence (three-penny)... A teraz desiatková sú­stava! Správny Brit sa strasie. To sú no­voty! Dvanásť storočí to bolo dobré a odrazu nám idú všetko zmeniť!

Dnes pripomína Anglicko Babylon. Všetci síce hovoria rovnakým jazykom, no jedni myslia po starom a platia po novom, druhí naopak. Osemnásťmesačné prechodné obdobie, keď budú popri sebe existovať obe meny, potrvá — súdiac podľa britskej meny — niekoľko rokov, hoci tlač, rozhlas, televízia a ďalšie in­štitúcie pripravovali Angličanov na zme­nu už celé tri roky, dokonca štát dal do obehu nové mince, ktoré tvarom aj vá­hou zodpovedali rovnakým hodnotám starej meny, takže nebolo ťažké si zvyk­núť. Ale aj tak je to pre Angličanov hoto­vá kalamita. Kam zmizli dvojšilingy, šesťpence a trojpence s hlavami všetkých kráľov a kráľovien za posledné storočie? (Naozaj za celé storočie — nebolo totiž nezvyčajné stretnúť sa s ošarpaným penny z 80. či 70. rokov minulého storočia s krá­ľovnou Viktóriou na rube.) A teraz je všetkému koniec. Nastúpili nové pence: 1/2 p, 1p, 2p, 5p, 10p, 50p...Ešte že všetky bankovky — okrem červenej desaťšilingovky — ostávajú v obehu aj za novej sústavy...

Anglicko by nebolo Anglickom, keby túto prevratnú udalosť nevyužilo na založenie klubu. Pochopiteľne, na pod­poru starej meny a najmä obľúbenej šesťpence, ktorá sa používala do tele­fónnych automatov. Klub má výstižný dvojzmyselný názov: SOS (Save Our Sixpence — Zachráňte naše šesťpence!) Objavili sa aj nové anekdoty. Napríklad táto: Postaršia Američanka, starostlivo pripravená na cestu do konzervatívneho Anglicka, sa ohradzuje: „Vrátili ste mi, pane, 50 pencí, teda štyri šilingy a dve pence." — „Mýlite sa, madame, 50 pencí je pollibra!"

Nedávnym odbúraním šilingu sa však trampoty Angličanov neskončia. Po D-dni ich čaká ešte M-deň, „metric day", ktorý má prísť v roku 1975. V tento deň metrický systém zvíťazí aj v poslednej krajine sveta. Funty sa zmenia na kilogramy, pinty na litre, yardy na metre, palce na centimetre a míle na kilometre...