Několik okamžiků může změnit úsilí mnoha lidských generací i kultur i nejkrásnější kouty světa v území bolesti a smrti. Stalo se tak i v případě největší přírodní katastrofy 20. století na americkém kontinentě.

Cordillera Blanca (Bílé pohoří) patří k nej­kouzelnějším horským partiím peruánských And. Šestitisícové vrcholky Huancarhuas (6258 m), Matarrajo (6075 m), Huandoy

(6395 m), Huascarán (6768 m), Huichajanga (6127 m), Carhuacatac (6171 m) a Pumpuyac (6166 m) se tyčí od severu k jihu nad údo­lím Callejon de Huaylas. Druhou stranu údolí (západní) lemuje daleko nižší Cor­dillera Negra (Černé pohoří). V samém centru leželo na březích Rio Santa město Yungay, nazývané hlavním městem turistiky v Peru. Leželo nedaleko Huarázu, hlavního města departementu Ancash, v nadmořské výšce 2585 m. Vzdálenost do Limy po sil­nici je 456 kilometrů a k výchozímu bodu při výstupu na Huascarán, k jezerům Llanganuco ve výšce 3850 m, je pouze 23 km.

Yungay bylo typické horské město, jako jsou Ayacucho, Huánuco nebo Puno. V této oblasti žijí horští Indiáni Kečuové (Quechua) a před více než dvěma tisíciletími se zde rozkládala první velká kultura v Peru — chavín. Většina Indiánů se zabývá pasením lam, ovcí, někdy i skotu. Mezi kamennými či hliněnými domky pěstují na strmých políč­kách, ohrazených vysokými kamennými ohra­dami, brambory nebo hlíznaté camote, na náhorních plošinkách ječmen, v údolích ku­kuřici, pšenici, ale i pomerančovníky a ba­nánovníky.

Právě toto město Yungay, s 25 tis. obyvateli, a jeho nejbližší okolí bylo 31. května 1970 přímo v epicentru zemětřesení. Pouze 2—3 tis. lidí, kteří přežili, znají toto slovo z vlastní zkušenosti. Po přírodních katastro­fách v letech 1941 a 1962 se nyní zemětře­sením uvolnily ledovcové masívy západní stěny Huascaránu. Jedna, menší část ledu, vody, kamení a bahna se řítila k jezerům Llanganuco, kde byl základní tábor čs. horolezecké výpravy, a odtud k Yungay. Druhá, větší část se valila strašnou rychlostí přímo na sousední vesnici Ranrahirca. Údolí horských potoků, protékajících oběma sídly a ústících do Rio Santa, umožnila nenadálé zaplavení a zasypání domů, ulic a náměstí i s jejich obyvateli.

Letecké fotografie pořízené Národní aerofotografickou službou jsou nejen instruktivní ukázkou následků zemětřesení, ale i podkladem pro poznání jeho příčin a vodítkem k uspořádání a založení nových sídel a komunikací na bezpečnějších místech.