Petropolis je menší město v horách nedaleko Rio de Janeira. Do bývalého sídelního města brazilského císaře mne shodou okolností, jaká je příznačná pro autostop, dovezla nástupkyně trůnu. Zastavil jsem malého volkswagena, kde se mi řidička, osmnáctiletá dívka, později představila jako princezna Kristina Orleans de Bregans! Nestává se často, aby vám za­stavila princezna, ale přesto jsem tuto jedinečnou příležitost pustil k vodě. Cesta napříč Latinskou Ame­rikou vlastně začínala a byla o něco větším lákadlem než flirty s princeznou, možná i s nejistým koncem.

Rozloučil jsem se, udělal pukrle, a protože se stmí­valo, začal jsem hledat nocleh. Pro studenta na vandru světem byly university a školy prvním a větši­nou úspěšným útočištěm. Mezi palmami jsem zahlédl na starší budově nápis „COLEGIA SAO JOSÉ". Vešel jsem. Debata byla jako vždy trochu složitější, vyžadovala velkou představivost, ale zato byla zá­bavnější a legračnější. Ředitel uměl anglicky ještě méně než já portugalsky. Výsledek byl přesto dobrý a žáci mne hned adoptovali.

První překvapení jsem konstatoval při večeři. Žáci se chovali tiše, způsobně, nekřičeli, netloukli příbory ani talíři, prostě vůbec neřádili! V osm večer se vždy otvírají ložnice; do té doby jsou přes den uzavřené. Chlapecké ubytovny byly již v nové budově. Slav­nostně mne uvedli přes velkou ložnici „gynasio" do menšího pokoje „ceintifico". Ta větší snad trochu připomínala prostory klášterních seminářů. Byla s vy­sokým stropem, asi s 35 postelemi a malými nočními stolky. Malé skříňky jsou na chodbě. Jednoduché, prosté a vše v perfektním pořádku, pro mne až trochu nezvyklém.

Každé kolegium má tři stupně. „Primario" pro žáky od 7 do 12 let, „gynasio" s žáky od 12 do 16 let a „ceintifico" od 16 do 19 let. Škola není státní, ale církevní. V měsíčním poplatku jsou zahrnuty jídlo, ubytování, školné, prostory internátu a zkoušky. Za jednoho žáka primaria se platí 270 nových cruzeiros, gynasia 300 a ceintifico 330 n. c.* Zimní prázdniny jsou v červenci, letní od prosince do začátku března.

Studijní náplň v jednom z ročníků primaria jsou mj. brazilská portugalština jako mateřský jazyk, počty, brazilská historie a zeměpis. Například ve čtvrtém ročníku gynasia se vyučují mateřský jazyk, francouzština, matematika, anatomie, historie, geo­grafie a kreslení. Třetí ročník ceintifico má portu­galštinu, španělštinu, matematiku, deskriptivu, fyziku, chemii a historii.

Když jsem vše vyzvěděl, bylo devět hodin, zhaslo se světlo, řeklo Boa noite a bylo ticho. To byl vrchol mého zklamání. Doufal jsem, jak si zařádím, ale žádná válka s polštáři nebo jiné noční radovánky a hry se nekonaly.

Denní režim se dodržuje vzorně. Měl jsem tehdy silný a asi pravdivý dojem, že by má bývalá 8. B či 9. B nadělala zdejším učitelům a vychovatelům mnohem více potíží a práce.

Vstává se v šest ráno. Snídaně je v sedm. Káva s mlékem, bílý chléb, máslo. Vyučování začíná boho­službami v katedrále. Čtyři dopolední hodiny po pa­desáti minutách jsou od osmi do jedenácti čtyřiceti. Dvě a dvě hodiny jsou odděleny dvacetiminutovou přestávkou. Ve dvanáct hodin je oběd. Odpoledne jsou tři vyučovací hodiny. Potom, do šesti večer, je volno. K večeři jsou podávána obvyklá prostá brazil­ská jídla. Černé fazole, rýže, hovězí maso, ovoce, zákusek. Pije se čistá voda.

Poslední zajímavostí je přítomnost několika Portu­galců. Rodiče mají v Evropě. Proč jezdí studovat střední školu tak daleko? Odpověď byla překvapující. „Odjeli jsme z Lisabonu do Brazílie, protože se nám nechce po studiu na vojnu, která u nás trvá pět let! A většinou v koloniích v Africe."

 

* 1 dolar = 4,5 n. c. Minimální plat uzákoněný bra­zilskou vládou, tzv. minimum salarum, je 120 n. c. Plat po vysoké škole 1500 až 2000 n. c.