I malé dítě ví, že Brazílií protéká nejmohutnější řeka světa - Amazon­ka. Každému je jasné, že brazilská selva je největší, nejproměnlivější a nejneprostupnější prales této pla­nety. Největší had - anakonda, nejmodřejší motýl - Morpho, nej­dravější ryba - piraňa, nejstatnější hlodavec - kapybara, nejpestřejší papoušci, nejmohutnější sladkovod­ní ryby a ještě bezpočet jiných nej nej nej . . . mají domovské prá­vo v zemi, obestřené baladami z dob otroctví, zlaté a kaučukové horečky a pionýrských výprav.

To však už dávno není celá Bra­zílie. Přičinlivé ruce průkopníků vybudovaly města, továrny, univer­sity i výzkumné ústavy, které nesou další hrdá přízviska, začínající nej. Nejmodernější hlavní město Bra­zília, nejslavnější toxikologický ústav Butantan, nejkrásnější pláže Burios a Flamengo, největší spor­tovní stadiony Maracaná a Mineirao. Jsou však ještě jiné, méně okázalé superlativy, které dokazují přemě­nu romantické divočiny v moderní vzkvétající stát. Brazílie má nej­delší síť asfaltových silnic v Latin­ské Americe - 42 tisíc kilometrů a ještě asi 500 000 km obyčejných. Největším mostem byl dlouho Mauricia Jopperta na rozhraní států Sao Paulo a Mato Grosso (2550 m), nedávno však byl dostavěn most Rio-Niterói o úctyhodné délce 8200 m. V pohoří Sierra da Piedada se staví největší astronomická ob­servatoř Latinské Ameriky. Bude čtvrtá na světě a bude shlížet s výš­ky 1870 m. Největší vodní elektrár­na na světě má být vybudována na vodopádech Sete Quedas, na řece Paraná, nákladem jedné miliardy dolarů. Bude mít kapacitu 10 miliónů kW. V Angra dos Reis byla spuš­těna na vodu největší loď, jaká kdy byla postavena v Latinské Americe. Jmenuje se Doceangra, má výtlak 53 000 tun a je dlouhá 230 metrů. Fantastický rozvoj země umožňují nesmírné zásoby přírodních surovin. Brazílie se stane pravděpodob­ně druhým největším dodavatelem tungstenu na světě (po ČLR), zásoby ve státě Paraíba a Rio Gran­de da Norte se odhadují na 131 000 tun. Železo, petrolej, zlato, dia­manty, smaragdy a mnoho jiných nerostů se trvale objevuje na světo­vém trhu s brazilskou značkou. Brazílie je však třetím největším producentem citronů a pomerančů na světě (60 miliónů beden ročně), stojí na předním místě ve vývozu kakaa (za 80 miliónů dolarů), kávy, dřeva, cukru, ořechů, ovoce, kau­čuku a juty.

Země superlativů, Brazílie se stává moderní průmyslovou vel­mocí. Ale takových je mnoho. Pro nás je nejzajímavější, že se díky svým přírodním krásám stává i ze­mí zaslíbenou pro turisty. Dnes jsou nádherné brazilské pláže otevřeny jen západoevropským a americkým prominentům - například Brigittě Bardotové. Ale jednou, kdo ví, možná i vy budete trávit svou do­volenou v táboře Indiánů Carajá v srdci Brazílie.