Mnislav Zelený - Atapana
Literární noviny, 22.12.2011

Anketa: Co vás potěšilo v české kultuře v roce 2011?

Nejsem příliš společenský tvor a navíc jsem s ohledem na mou profesi uzavřen ve svém světě Latinské Ameriky, potažmo „mých“ amazonských indiánů, kde se cítím spokojen a částečně chráněn před hrůzami současných kauz, které otřásají našimi dny. Z těchto důvodů jsem s radostí přijal zprávu, že v nejbližších dnech po mnoha letech vyjdou Smutné tropy od světově proslulého etnologa Clauda Lévi-Strausse. Nejde o to, že je mým oblíbencem, ale o to, že je tato kniha ukázkou jeho humanismu a vztahu k lidem, jejichž kultura je naší vinou odsouzena k zániku. Nejde o to, jestli někdo má nebo nemá vztah k Jižní Americe a indiánům, což jsou v naší české kotlině jevy zcela na okraji zájmu, ale o to, že Smutné tropy mají mnohem širší obecnější přesah. V dnešní rozhárané době orientované na povrchnosti a módnosti jepičího života potřebujeme podobných kulturních zážitků, které nás uklidní a ukážou nám cestu k tradičním, zemitým, a tedy, jak nabízí to slovo konzervativním principům naší existence na Zemi. Indiáni a sama příroda nás totiž vedou k tradičním hodnotám, což Claude Lévi-Strauss pochopil, a právě svými Smutnými tropy nám prezentoval. Smutné tropy jsou navíc nejen pouhou památkou na dávné doby, ale jsou zároveň mementem pro nás všechny. Mementem, kdy my stojíme za úpadkem této civilizace, tohoto lidu, jeho úsměvů.