Hospodářské noviny 9.8.2006

Mnislav Zelený - Atapana:
Lékaři nejsou šamani. To bychom šamanům křivdili

I v České republice se začínají objevovat případy, kdy je lékař žalován za profesní chybu, která vedla k poškození zdraví či dokonce smrti pacienta. Spor například v USA zcela běžný, ale u nás za komunismu nemyslitelný. Lékaři bývali vlastně nedotknutelní.
Totéž si většina lidí myslí o indiánských šamanech, kteří kromě duchovních aktivit vykonávají i lékařskou praxi pro svůj kmen, klan či osadu. Ale je toto časté srovnání lékařů se šamany spravedlivé k šamanům?

Dobrý léčitel, zlý čaroděj

Každý, kdo se chce stát šamanem, prochází složitým a náročným učením. Nechybí v něm dlouhodobé půsty, hledání duchovního spojenectví s přírodními živly, překonávání bolestí při hledání své mimosmyslové cesty k poznání, neustálé otravování vlastního těla především halucinogenními drogami... ale i poznávání "zelené" medicíny.
V průběhu až desetiletého studia se vylepšuje pod vedením starších šamanů. Drogy mu umožňují stav transu, v němž se podle přesvědčení amazonských Indiánů přenáší do světa duchů a hledá pravé pozadí nemocí, života a smrti. Poznává i svou vlastní smrt, bere na sebe bolesti trpících.
Šaman má pro své nezanedbatelné schopnosti a znalosti velkou moc. Umí léčit i zabíjet, pro svůj lid je dobrým šamanem-léčitelem, pro nepřátele zlým čarodějem. Zdá se zcela nedotknutelný. Takže může zneužívat svou moc? V žádném případě!

Bohužel, viděl jste ďábly

I sami šamani mají nad sebou kontrolu, a to všech členů společnosti. Při zahájení léčby musí dobře posoudit stav pacienta a rozhodnout se, zda jeho síly - ať už síly bylinek, včetně drog, magických formulí či transu, jenž ho uvede do světa duchů, kde konzultuje a ničí nemoci - mohou překonat pacientovu nemoc. Jinými slovy, musí rozpoznat diagnózu. A tento svůj úsudek je povinen veřejně vyhlásit.
Když zjistí, že nemoc je mnohem závažnější, že síly zla a démoni jsou silnější než jeho síly dobra, může prohlásit (jako jsem to viděl a slyšel například u šamana Yohahého mezi indiány Eceeje v peruánské Amazonii), že pacient viděl "malované ďábly" a že tím je jeho osud zpečetěn.
Když se však šaman splete, je to ostatními členy komunity bráno za jeho chybu, a přinejmenším ztrácí na své autoritě. Šaman je totiž jinak považován za člověka s mocí neomylnosti, která je identická s mocí neviditelných duchů, kteří žijí všude kolem a indiány ovlivňují. Všichni věří, že se šaman doslova dělí o schopnosti úzce spjaté s vládci samotné přírody.

Končí to vyhnáním z kmene

V trochu jiné, ale obdobné rovině vzhlížíme i k našim lékařům, kteří rovněž mají velkou moc nad naším životem a smrtí.
Šaman je chráněn a podporován neviditelnými silami a má se za to, že nemůže nikdy selhat, jedině kvůli své zlé vůli. V tom případě zrazuje svou posvátnou misi prostředníka mezi duchy a lidmi, a zaslouží si trest.
I v našich zeměpisných šířkách je profese lékaře chápána jako posvátná mise, které by se neměl zpronevěřit. Také on je podporován pro nás obyčejné lidí téměř nadpřirozenými silami, vědomostmi naší vědy, a přesto může udělat fatální chybu. Chyba šamana během léčby je považována za úmyslný zločin, protože je všemocný a nemůže dělat chyby. Existují záznamy, že nahněvaní příbuzní zemřelého pacienta neúspěšného šamana zabili.
Samozřejmě se šaman snaží svou chybu napravit nejrůznějšími výmluvami, nejčastěji o silnějším nepřátelském duchovi, ale je už pozdě. V častějším případě se příbuzní uchylují o pomoc k jinému šamanovi a žádají potrestání - nejčastěji to končí vyhnáním neschopného šamana z kmene.
Není to vlastně návod? Neschopné lékaře, kteří zradili svou posvátnou Hippokratovu přísahu, vyhnat z kmene lékařské komory.


Mnislav Zelený-Atapana

Autor je cestovatel a etnograf. Uskutečnil sérii výprav mezi jihoamerické indiány, kmen Jawalapitiů jej přijal za svého člena. M. Zelený byl také velvyslancem v Kolumbii.