Hospodářské noviny, 22.9.2006

Tolerance, xenofobie pohledem indiánů

Jsme opět svědky vzedmutých vášní letitého běsnění ortodoxních muslimů proti všemu, co přichází z křesťanského světa, potažmo ze Západu. Slovo tolerance, která funguje od vzniku světa i v samotné přírodě, jakoby nebylo součástí jejich kultury. Vždyť i ti predátoři jsou tolerantní vůči nedravcům. Moji indiáni říkají: „Nech žít, budeš žít.“ Z jejich tolerance bychom si měli vzít všichni bez rozdílu příklad a především svět muslimů.

Když jedu mezi své indiány do Amazonie, jako třeba muslimové do tzv. Západu, musím se přizpůsobit jejich zvykům, gastronomii i víře a ne naopak. Nemohu nepřijmout jejich stravu, i kdyby to byly housenky a kobylky, abych neriskoval nepřijetí do jejich komunity. O tom, že bych se třeba vysmíval jejich víře v duchy ani nehovořím. To bych si koledoval v lepším případě o ostrakizaci či okamžité vyhnání z jejich osady anebo horším případě o zabití a la „un flechazo“ (zastřelení šípem).

A myslíte si, že indiáni jsou xenofobní? Samozřejmě ne, jen hájí svůj domov a prostě nechtějí mít doma, v osadě, v kmenu někoho, kdo není vůči jejich zvykům a víře tolerantní. Oni jsou totiž doma a tam platí jejich zákony! Samozřejmě mi nevytýkají mé názory a moji. víru v Boha a stejně jsou i tolerantní vůči všem náboženstvím. Naopak svoji víru v duchy nikomu nevnucují. Vyprávějí mi sice o zlém a krvežíznivém duchu Kanaima nebo Odosha, o duších zvířat a rostlin, mraků, hor a řek, ale jestli tomu budu věřit, nebo ne, je pouze na mém rozhodnutí.

Indián je nezřízeně tolerantní. Vždy vzpomínám na nádhernou historii Malého Velkého muže zahranou Dustinem Hoffmanem o muži, který zradil svůj kmen a dokonce proti němu i bojoval. Nicméně, když bitva skončila, muž se klidně vrátil ke své komunitě a byl svými soukmenovci v míru přijat, jakoby se nic nestalo. To, že proti nim bojoval, to přece bylo jeho svaté právo jednotlivce rozhodnout se podle svého uvážení!

Každá víra však vznikla v určitém zeměpisném a klimatickém regionu a z potřeb svého životního prostředí vznikla i sama specifická dogmata, .která dávají obyvatelům těchto oblastí pokyny k životu a přežití a k samotné ochraně a péči o Matku přírodu.

Je jasné, že například eskymácký či amazonský šaman ochraňuje svůj lid a přírodu mrazivé tundry či tropického pralesa, zatímco buddhismus vyrostl z podmínek jižní Asie, islám je doma v Arábii, konfuciánství v Číně a ne naopak. Tolerance je jedna věc a šíření víry silou je jeho opakem. Každý má přece právo hlídat řád svého domova, jak tomu činí mí indiáni, což není xenofobie ani intolerance.

Představte si, kdyby se k nám nastěhovalo deset tisíc Eskymáků-Inuitů, což zase není tak nesmyslná představa po zařazení Česka do shengenského prostoru. Tito Eskymáci-Inuité by podle způsobu jednání muslimů mohli s klidem žádat na pražské radnici, aby se jim postavilo několik sněhových iglú, bez nichž si totiž nedovedou představit svůj sociální a duchovní život. Sežeňte si, pane primátore, sníh kde chcete, nemůžete přece omezovat naši víru a ostatně lidská práva jsou také na naší straně!

Jako kulturní antropolog uznávám všechny kultury, ale každá má svoje místo, kde vznikla, kde byla determinována svým životním prostředím a jinde je cizí prvek. Lituji, páni Eskymáci-Inuité, iglú u nás žádné nebude. Mám vás sice velmi rád, ale pět tisíc let vás formovala arktická příroda, tam jste doma a tady jste na návštěvě.

Multikulturalismus sice může obohatit naši unavenou kulturu, ale jen v případě několika jedinců, kteří splynou s domácím prostředím a takovou cestou ji mohou postupně i obměňovat a vylepšovat, jak se ostatně v minulosti po staletí dělo třeba v pražském prostředí mezi Čechy, Němci a Židy Jinými slovy: Leila Abbasová je nádherná a fajn, ale když se jich tu náhle objeví deset tisíc, začnou problémy. Když žije jeden misionář mezi indiány staletí se nic moc neděje, ale když se nahrne deset tisíc bělochů na území jednoho indiánského kmene, je to jejich konec!

Chceme náš konec?


Mnislav Zelený-Atapana

Autor je cestovatel a etnograf. Uskutečnil sérii výprav mezi jihoamerické indiány, kmen Jawalapitiů jej přijal za svého člena.