Lidé a Země, červenec 2007

Jak dnes žijí... Yekuanové

Cacuri je dosti velká indiánská osada ležící na horním toku Ventuari, pravém přítoku Orinoka. Žijí zde indiáni etnika Yekuanů (dříve zvaní Makiritari, které tak nazýval mj. i český cestovatel Enrique Stanko Vráz) patřící do karibské jazykové rodiny. Yekuanů je dnes kolem šesti tisíc a v zásadě obývají tři oddělená místa ve venezuelských amazonských deštných lesích, patřících do Guayanské vysočiny. Jedna část obývá horní toky řeky Caury nad vodopády Pará (pár jejich osad je i na středním toku Caury, kde má svou základnu nadace Velká Amazonie), druhá horní tok Orinoka a třetí horní toky Ventuarí. Právě tady se nachází mytický a zřejmě i skutečný původ všech Yekuanů, mezi posvátnými horami Parú, Duida a Marahuaca. Několik yekuanských komunit zde přesahuje až na brazilské území. Do jejich teritoria prolínají příslušníci yanomamské jazykové rodiny, konkrétně Sanemové, s kterými vytvářejí zvláštní bezprecedentní spojenectví, přestože v nedávné minulosti spolu válčili a také jejich způsob života, jazyk i fyzický vzhled jsou výrazně odlišné. Spojuje je však například užívání halucinogenní drogy yopo. Akulturace Yekuanů je na různém stupni, v odlehlejších částech si udržují své tradice včetně slavností, tanců a zpěvů. Tam má silné postavení i šamanismus.V okrajových částech je bohužel stav opačný a mnozí z nich odcházejí žít do měst, kde zcela podléhají kreolskému způsobu života. Tento proces chtějí členové nadace Velká Amazonie zpomalit.


Mnislav Zelený - Atapana