Mnislav Zelený
Hospodářské noviny, 29. října 2008

Český státní svátek očima amazonského indiána

Každoročně odjíždím na nějaký čas k amazonským indiánům. A pokaždé přitom srovnávám naše dva tak odlišné světy. Výsledek? Stále více vnímám u nich přednosti a u nás nedostatky. I když jsou mi přitom zcela jasné naše klady a jejich zápory. 

Přednosti indiánů jsou málo viditelné a člověk se k nim dopátrá až po letech soužití a poznávání. Nelze je pochopit z turistických pobytů, protože indiánská kultura nenabízí k obdivování nic hmotného, tak jako třeba staří Řekové mramorové sochy, staří Egypťané pyramidy či Peršané miniatury. 

Staromilci a inovátoři 

Samozřejmě lze říci, že amazonští indiáni "nic nevykonali". Ale právě tady začíná vzájemné nedorozumění: jejich kultura není postavena na materiálních výdobytcích, ale na duchovních hodnotách. 

Včera jsme oslavili 90. výročí vzniku republiky. Bohužel se zdá, že zatímco mladé generaci už to mnoho neříká, pro tu starší je 28. říjen nejen symbolem státnosti, ale i určitých citových vazeb k naší zemi - neboli vlastenectví. Je to tím, že jsou staromilci? Kdo může za to, že mladí už moc netuší, co je to vlastenectví? 

Těžko říci. Lze ale říci, co nastoupilo místo něj. Vzývání hodnot jiných, materiálních. Vzývání technického pokroku a inovací, v kterých se utopí každý, kdo v nich dennodenně "nejede". A protože každá inovace je pomíjivá jak jarní sníh, stávají se pomíjivými i vazby. 

Děti si se svými inovovanými hodnotami nerozumí s rodiči a nechápou, k čemu je třeba takový symbol státnosti vlastně dobrý. 

Nepošpinění cukrem 

Indiáni Amazonie tací nejsou. Většina z nás se jim posmívá, jak žalostně pobíhají polonazí a pomalovaní v džungli s luky a šípy hledajíce něco k uživení. Jací jsou to chudáci, říkají si mnozí, zvyklí na naše pohodlí, na náš pokrok. Kupodivu málokoho přitom napadne, že by mohli být také šťastní a radostně si užívat svého života. 

Jejich štěstí například prýští z každodenního rodinného života a pohody. Děti si stále rozumí s rodiči, protože jejich hodnoty jsou stejné. A proto nezapomínají ani na své předky, kteří pro ně celou jejich kulturu připravili. Jsou vlastně vlastenci svého národa, svého kmene. Předkové jsou pro ně ti, kdo jim předali po dlouhé časy střádanou moudrost a také hluboké znalosti přírody. Ti, kdo je naučili duchovnímu porozumění mezi všemi živými i neživými obyvateli této planety. Toho si váží a to nesou dál do budoucna jako memento života na Zemi. 

Pamatuji si, jak jsem vzal s sebou do města šamana Mašakuriho z kofánské osady Dureno na řece Aguarico.Procházeli jsme se po bulvárech se svištícími a naleštěnými bouráky. Všude světelné reklamy, výklady plné lákavého zboží, řítící se letadla nad hlavami... 

Ale Mašakuriho nic neoslnilo. Po ničem podobném netoužil. Byl pouze hrdým synem svého kmene, jehož zákony a způsoby života miloval, i když nám se zdají ubohé. 

Do své Amazonie se Mašakuri vrátil "neposkvrněn a nepošpiněn cukrem", jak indiáni říkají. Ano, právě cukr je pro ně vedle alkoholu symbolem naší civilizace. A spolu s nimi ještě zápach, hluk, zrada, podvody, lži a neplnění slibů. Je to poněkud drsný výčet, ale takto nás zkrátka amazonští indiáni vnímají. 

Ten, co mluví s kameny 

Mašakuri byl prostě kofánským vlastencem, který by v našem kontextu dobře chápal 28. říjen. Každý amazonský indián je hrdý na své znalosti přírody; na schopnosti šamanů, které se nám zdají být šarlatánskými; na souznění s celým kosmem, který považuje za součást svého životního prostředí, zatímco my jej trapně chápeme jen jako svá humna. Každý indián je hrdý na své symboly, které my bez problémů opomíjíme. 

Indiánům se nezdá nikterak divné či podezřelé, že jejich šamani umí mluvit s rostlinami i s kameny. Že umí přesouvat své duše do jiných světů, setkávají se se zemřelými, a přesto nemají potřebu to vytrubovat do světa. 

Primitivové v nás 

Tato indiánská kultura chápe svoji existenci jako pátrání v lidských duších, kultivaci přátelství, vlastenectví, cti a odpovědnosti vůči svému okolí. Jejich odpovědnost za budoucí stav naší planety je nad chápání běžného našince, který si takovou "hloupost" nepřipouští. Právě tohle jsou vlastnosti, které amazonské indiány staví v mých očích vysoko nad nás. 

Vnímáme-li je jako primitivy, je to možná důvod, abychom se zamysleli především sami nad sebou. 90. výročí vzniku republiky je k tomu dobrou příležitostí. 

Autor, bývalý velvyslanec v Kolumbii, je etnograf. Uskutečnil sérii výprav mezi jihoamerické indiány, kmen Jawalapitiů jej přijal za svého člena.