Samba a masky. V Novém Boru se chystají na brazilský karneval

Další ročník masopustního reje laděného v duchu brazilského karnevalu se uskuteční o nadcházejícím víkendu v Novém Boru.

 

NOVÝ BOR Na další masopustní rej laděný v duchu brazilského karne­valu se chystají v Novém Boru.

Letošní ročník této zábavy se koná o nadcházejícím víkendu. „Masopust, fašank, šibřinky, to byly vždy svátky hodování, období kdy se máme dobře najíst, protože po­tom následuje čtyřicetidenní půst, který končí Velikonocemi. Český masopust slavíme ve stejném obdo­bí jako brazilský karneval, jen na jiné straně zeměkoule. Karnevalové slavnosti vznikly před více než tisíci lety, kdy se původně pohanský ritu­ál přeměnil ve velkolepé oslavy před dobou půstu," řekl za pořada­tele Radovan Novotný ze společnos­ti Kultura Nový Bor.

V pátek 18. března se v měst­ském kině od půl páté odpoledne uskuteční slavnostní vernisáž výsta­vy fotografií etnologa a cestovatele Mnislava Zeleného, který byl čes­kým velvyslancem v Kolumbii a Ekvádoru a inicioval založení nada­ce Velká Amazonie s cílem chránit amazonské deštné pralesy a amazonské indiány.

„Amazonští indiáni jej dávno při­jali za svého a dali mu jméno Atapana," zdůraznil Novotný. „Fotogra­fie přibližují každodenní život pralesních brazilských indiánů."

Zelený věnoval studiu života indi­ánů bezmála čtyřicet let svého dob­rodružného života.

„Mimo jiné byl i pekařem, pří­stavním dělníkem, reprezentantem na mistrovství světa v judu, velvy­slancem, listonošem i číšníkem,“ vypráví Novotný. O původních oby­vatelích pralesa tento muž, který se po revoluci se v Praze přihlásil k ná­rodnosti Yawalapiti, řekl: „Oni své­ho štěstí dosahují každodenně, my vlastně skoro nikdy, pořád se nám vzdaluje."

Ještě před vernisáží, v pátek do­poledne proběhne jeho přednáška o Brazílii a jejích původních obyva­telích. Součástí vernisáže výstavy fo­tografií bude vystoupení kytaristy Petra Víta hrajícího flamenco. „Chy­bět nebudou ani brazilská vína, ku­linářské speciality a temperamentní rytmy skupiny Tam Tam Batucada, která do Nového Boru dorazí rovnou z brazilského karnevalu. Součástí páteční akce bude také promítání úspěšného hudebního brazilského filmu Dva synové reži­séra Breno Silveiry," popsal Novot­ný.

Masopustní a karnevalové mas­ky se pak sejdou u městského kina v sobotu o půl druhé odpoledne. Protančí se za zvuků samby cent­rem města na náměstí Míru. „Ti, kteří mají chuť a nebojí se obléci si masky, jsou v karnevalovém reji ví­táni," říká Novotný. „Těšit se může­te na vystoupení Tam Tam Batucady, kejklířů zVagabundus Colective, Bohutínských hasičů, Novobor­ských mažoretek, dětského taneční­ho souboru Boráček a dalších."

Na náměstí bude kromě žhavé muziky a pestrobarevných masek také občerstvení: opékané masové dobroty, zabíjačka, klobásy, jitrni­ce, staročeský trdelník, svařené víno, bramborové spirály, pardubic­ký perník a další.

Jan Mikulička