Kontinuita života u indiánů: Umění žít i umírat
Přednáška a beseda: Kontinuita života u indiánů: Umění žít i umírat. Hotel Energetic, Rožnov, 20.10. v 17.30

Zajímavé povídání se světoznámým etnologem, spisovatelem a novinářem, Mnislavem Zeleným, který podnikl řadu výprav mezi indiány Latinské Ameriky. Je adoptivním členem indiánského kmene Jawalapiti, do Amazonie jezdí jak domů. Jak se dívá na odlišné kultury? Čím by nás mohl inspirovat svět indiánů? V letech 1996 až 2001 byl take velvyslancem ČR v Kolumbii a Ekvádoru.

Mnislav Zelený: "Indiáni Amazonie mně naučili, že je umění žít i umírat, že bez smrti není života. Již při narození dětí, šaman myslí na jejich smrt. Iniciace dospělosti, vyvrcholení výchovy dětí, jsou proto obřady fyzických i duchovních zkoušek na život i smrt. Pohřeb je možná největší rituál, kdy se i několik dní důstojně loučí se zemřelými tanci, zpěvy, hudbou i zápasy. Tento koloběh je základní nepsaný zákon jejich existence, kdy přežijí jen nejlépe připravení a nejschopnější, čímž je, jak zachován čistý genofond budoucích generací, tak i omezený růst populace. Indiáni intuitivně cítí, že velký růst lidské populace znamená nadměrnou spotřebu, což ohrožuje zdroje, zejména zvěř. Je to cesta k biologickému vyhlazení, kdy například my jsme na pokraji hromadného vymírání živočišných druhů, což ohrožuje samotnou existenci lidské civilizace."

Odkazy na zajímavé rozhovory s Mnislavem Zeleným:

DV TV rozhovor s Danielou Drtinovou: www.youtube.com/watch?v=lf0r5aQ67So

DušeK - povídání s Jaroslavem Duškem: www.youtube.com/watch?v=HL7wEnV7crI&t=19s

Hyde park - rozhovor s Danielem Stachem: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/212411058091215/