HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M. PRAHY

LYRA PRAGENSIS

 

PŘIŠLI Z HVĚZD

LITERÁRNĚ HUDEBNÍ VEČERY POD HVĚZDAMI PLANETÁRIA

 

PŘIŠLI Z HVĚZD

O mýtech, životě a podivuhodných znalostech předkolumbovských indiánských kultur

 

scénář a režie: Marcel GRÜN a Mnislav ZELENÝ

hudební režie: Karel ODSTRČIL

odborná spolupráce: Drahuše KUKALOVÁ

účinkují:          Hudební skupina AMISTAD

Otakar ZICH, umělecký vedoucí

-          Jaroslava OCHMANNOVÁ

-          Jiří BARTOŠ

-          Štěpán JENÍK

Miroslav ULLMAN.

Rudolf PELLAR a Jiří HANÁK (ze záznamu )

zvuk:   Jan ZEMEK

výtvarná spolupráce: Dominika SCHÖNOVÁ

dále spolupracovali:    Jitka WEISELOVÁ   Hana MAXOVÁ

Marcel RYŠÁNEK    Miroslav JAKL

Premiéra pořadu dne 19. května 1983 od 19 hodin v astronomic­kém sále Planetária v Královské oboře.

Autorkou grafického listu k této příležitosti je D. SCHÖNOVÁ.

 

Literárně hudební večery pod hvězdami planetária, připravované ve spolupráci s Lyrou Pragensis:

VESMÍRNÁ ODYSEA - podle románu A.Clarka upravil M.Grün

VESMÍR V NÁS- verše a hudba M. Procházkové v režii H. Kofránkové, M.Grüna a T.Svobody

VESMÍR LIDÍ - úvahy A.de Saint-Exupéryho o vesmíru a lidech vybrali M.Grün,

H.Kofránková a J.Weiselová

PIRX KONTRA VESMÍR - povídky St.Lema v úpravě O.Hlada, K.Odstrčila a J.Weiselové

 

Chceš-li se učit skromnosti, nemusíš vzhlížet vzhůru ke hvězdné obloze - stačí ohlédnout se na kultury, které tu byly tisíce let před námi. (C.W. Ceram )

 

Minulost dávno rozpadlých a zničených kultur Nového světa skrývá mnoho neznámého, tajemného a nepochopitelného. Nás však láká nepoznané a záhadné - chceme řešit hlavolamy, které nám zanechaly jako své dědictví desítky indiánských národů, civi­lizace vzdálené té naší zejména myšlením, morálkou, vztahem k přírodě a základním hodnotám života.

To vše jako by bylo zakleto v podivuhodných megalitických stavbách, v reliéfech keramických nádob, v neznámém písmu či v mýtech a legendách, zavádějících nás do pradávných časů ...

Čím více luštíme tyto hádanky, tím více jako bvchom se pro­padali do neznáma, které se před námi otevírá jako bezedná stud­nice vědomostí již dávno zapomenutých. Kde najdeme pravdu a co jsou jen dohady ? Kulturu nejlépe pochopíme, poznáme-li její lid. Avšak ti, kteří vše v Novém světe vytvořili, dnes již ne­žijí. Jací opravdu byli ? Co milovali a nenáviděli, co vzývali?

Mayové, Inkové, Aztékové ... pojmv, které jsou v našem povědomí; avšak jen málokdo z nás ví, co se za nimi vlastně skrý­vá. Náš program si vzql za cíl seznámit vás se životem, legendami a především s podivuhodnými astronomickými znalostmi někte­rých předkolumbovských indiánských civilizací. V první části pásma navštívíme území dnešního Peru, Ekvádoru a Kolumbie. Vý­voj tamních kultur vyvrcholil ve 12. až 14. století říší Inků.

V druhé části se zaměříme na astronomické poznatky Indiánů - především Mayové prosluli poznáním pohybů těles na obloze a vytvořením dokonalého chronologického systému.

Mayové i Inkové byli pouze posledními hrdými nositeli šta­fety indiánské civilizace - mnohdy ani sami nechápali to, co bylo vytvořeno před nimi. Rozluštíme někdy otázky, které nám zanechali?

Pásmo je doprovázeno hudební skupinou Amistad - již samo je­jí jméno nás přenáší do latinskoamerické sféry. Zpracování po­kladů lidové poezie a hudby tamních národů poskytlo podklad pro uplatnění zpěvní linie a současně poskytuje možnost rozvinout svěžest a dramatičnost folklorní invence. Je to zvláštní a strhující hudba, v níž zaznívají proslulé rytmy španělských tanců i barvitá originalita dávných indiánských kultur.

 

JSEM KVETOUCÍ KUKUŘICE

S RUDÝM STVOLEM

PŘICHÁZÍM NA SVĚT

NARODIL JSEM SE V KRAJINĚ

DEŠTĚ A TAJEMSTVÍ

JSEM DÍLEM SLUNCE A ZEMĚ

NARODIL JSEM SE

 

KDYŽ SE HUDBA ZRODILA

NA ŇADRECH ZEMĚ

VŠECHNY VĚCI SE UČILY ZPÍVAT

PROBOUZEJÍCÍ SE ROZBŘESK

SNÍCÍ MUŽ

ČEKAJÍCÍ MATKA

LETÍCÍ PTÁK

TEKOUCÍ VODA

ŽIVOT BYL OD TĚCH DOB

JEN SAMÁ HUDBA