Velvyslanectví Kolumbijské republiky

Středisko iberoamerických studií
Univerzity Karlovy
a

Latinskoamerická společnost

 

si Vás dovolují pozvat
na přednášku

pana Mnislava Zeleného

 

"KOLUMBIE:
fáma a skutečnost"


dne 18.4.2002 - v 17:00 hod

v Akademii věd ČR,
Národní 3, Praha 1
Sál 205, 2. patro

 

Po přednášce následuje přípitek
Vstup volný

 

R.S.V.P. 02/21674200

 

MNISLAV ZELENÝ

narozen 3. 8. 1943

manželka paní PhDr. Eva Zelená, historička umění

dcera Petra, syn Marek

 

V letech 1960 až 1965 studoval na Vysoké škole zemědělské v Praze, fakultu ekonomickou. V roce 1974 ukončil studia na filo­zofické fakultě Univerzity Karlovy, katedru etnologie. V roce 1973 studoval na Universidad de San Marcos v Limě dějiny Latinské Ameriky.

Pan Zelený působil po dvacet let (1972 - 1992) jako nezávis­lý novinář, fotograf a spisovatel. Tato jeho činnost byla věnována popularizaci oblasti Latinské Ameriky. Podnikl mnoho cest po Latinské Americe, ve kterých se zaměřil na ekonomickou, sociál­ní a historicko-kulturní problematiku Latinské Ameriky a kde rov­něž prokázal i organizační a řídící schopnosti. Je autorem asi 200 článků o Latinské Americe. Také jeho přednášková činnost je velmi bohatá. Byl organizátorem i mnoha fotografických a sbír­kových výstav o zemích Latinské Ameriky, z nichž k nejúspěšněj­ším patřily ty, jež se konaly v Náprstkově muzeu, Slovenském národním muzeu či ve Středočeském muzeu v Roztokách. Externí spolupráce s Čsl. Rozhlasem vyústila v realizaci několika rozhla­sových her o našich významných krajanech v Latinské Americe či velkých postavách Latinské Ameriky (Simon Bolívar). Jeho pub­likační knižní činnost se datuje od roku 1976. Od té doby se autor­sky podílel na různých encyklopediích, v roce 1994 mu vyšla Indiánská encyklopedie, přehledné dílo nejen o dějinách a kultu­rách předkolumbovské Ameriky, ale i o současné situaci a stavu původních obyvatel.

Od roku 1993 - 1996 zakladatelem dceřinné španělské společ­nosti Grupo Antolín v ČR a následně osobní poradce generálního ředitele této firmy. Externě přednáší na Univerzitě Karlově, Středisko iberoamerických studií, přednášky amerikanistiky.

V letech 1991 - 1996 je prezidentem Latinskoamerické společnosti.

V letech 1996 - 2001 je mimořádný a zplnomocněný velvy­slanec v Kolumbijské republice a Ekvádorské republice, se sídlem v Bogotě.

Od roku 1999 řádným členem kolumbijské akademie Academia Iberoamericana de Letras y Ciencias.

Vyznamenán v roce 1999 zlatým řádem akademie Academia Iberoamericana a v roce 2002 získal nejvyšší státní vyznamenání Kolumbijské republiky Gran Cruz de Boyacá.