Výzva z Amazonie

Všichni jsme děti naší planety Země, kterou nelze zradit, ledaže bychom chtěli opustit sami sebe. Vzdejme se laciného eurocentrismu, rodného to bratra nafoukaného egocentrismu, přesvědčujícího nás o naší výjimečnosti a neomylnosti. Tato cesta je totiž pomalou, nenápadnou cestou do pekel. Zatím se cítíme bezpeční a silní ve svém zázemí, ale občas to více a více připomíná zákopy novodobé Maginotovy linie, nedovolující pozorovat zvyšující se globální problémy naší existence na Zemi. Jen například klimatické změny a poruchy v posledních letech naznačují, že jsme všichni, na východě, na západě, na severu či na jihu, na jedné lodi, na jejíž horní palubě se stále vesele hraje a tančí, ačkoliv obří ledovec pod bokem našeho Titaniku vidí jen pár fantastů, jejichž hlasy jsou prozatím hlasem osamělého vlka v poušti, kterému se nedostává sluchu u mocných tohoto světa. Ale už kolikrát v lidských dějinách ti první se stali posledními a ti poslední se stali prvními. Nabubřelost a ztráta pokory může dokonat naší zemězradu možná nenávratně.

My jsme ti, kteří obdivují amazonské pralesy, jež hrají nezaměnitelnou a význačnou roli ve světovém hospodářství s pitnou vodou a kyslíkem či při formování světového klimatu. Ať chceme nebo ne, děti našich dětí si těchto pralesů, jestli nezůstanou jen v národních parcích, budou vážit stále více a více, takže začněme tento region nejen obdivovat pro jeho přírodní krásy, ale hlavně vážně uvažovat o hodnotách tropických deštných lesů Velké Amazonie už nyní, o hodnotách, za které stojí bojovat a chránit je, o hodnotách, které už dávno "pochopili" původní obyvatelé zdejšího regionu, pralesní indiáni! Právě oni jsou dosud jakýmsi přirozeným produktem a také přirozenou součástí svého životního prostředí, bez kterého nemohou existovat a které nemohou nikdy ani zradit. Tropické lesy determinovaly jejich kulturu, jež patří k světovému kulturnímu dědictví, stejně tak jako třeba naše gotika či baroko. I oni vytvořili kulturní hodnoty, civilizaci, před kterými jen zasvěcení stojí v úžasu a s kloboukem v ruce.

Obracím se na Vás jménem společnosti Velká Amazonie, o.p.s. s výzvou o spolupráci, s výzvou o podporu na ochranu deštných lesů Velké Amazonie a jejich obyvatel. Některé zájemce zasvětíme do jejich života, jiným alespoň poodhrneme roušku jejich, pro nás tak tajemné existence v jednom z nejdrsnějších regionů světa, aby částečně poznali jejich radost a štěstí vycházející z pokory vůči svému životnímu prostředí. Nejde jen o dobrodružství a romantiku, která tato část Země také skrývá a nabízí , ale především o vážnou věc, nad kterou je zapotřebí se společně zamyslet.

Často a po desítky let jsem projížděl amazonským rájem, ale i devastovanou, neutěšenou krajinou, kterou zjizvila naše vychvalovaná civilizace, naše honba za "zlatem El Dorada". V čem jsme jiní než tak často osočovaní conquistadoři? Jsme opravdu o pět set let zkušenější anebo o pět set let jen rafinovanější? Padá na mne smutek a žal. Toto přece nemůže být cíl našeho snažení! Okamžité výnosy nikdy nebyly a nejsou zárukou skutečného zachovaní a obnovy přírody a nás samotných, ale ani samotného pokroku. Bolest, kterou tady, jakož i jinde na světě, cítí Matka příroda, ucítíme za čas i my sami na sobě, jak ostatně praví mytologie všech světových kultur. To však už může být pět minut po dvanácté, kdy nás už milionové bankovky neuživí, protože z nich zbudou jen obyčejné cáry papíru a to navíc papíru kontaminovaného.

Věřím však v lidskou moudrost, která snad dřímá někde hluboko v nás, a proto doufám, že tato výzva některé z Vás přivede mezi nás, jako se stalo již v případě řady podobných aktivit v různých částech světa hledajících souznění naší civilizace s naším životním prostředím, a to především v panenských oblastech Země, kde hrozí katastrofy nevšedních rozměrů. Očekáváme Vás, očekáváme Vaši podporu na zahlazení jizev v přírodě deštných lesů Velké Amazonie a jizev na původních obyvatelích. Nejsme žádná militantní organizace a nemáme žádné vedlejší ekonomické či politické zájmy. Jsme transparentní skupina jednotlivců s mnohaletou terénní zkušeností v deštných amazonských lesích realizovanou až dosud pouze na základě vlastního úsilí, lidského přístupu a z vlastních prostředků, kteří se sešli vedeni stejnou myšlenkou a touhou.

Věřím, že v naší společnosti vyrostou důstojní obhájci práv amazonských indiánů a ochránci tropických lesů Velké Amazonie i díky Vaší podpoře i díky Vaší osobní spolupráci.

Atapana, adoptovaný syn matky Ayriky z etnické skupiny Yawalapiti a otce Guňitzeho, šamana z kmene Kuikuru, z horního toku Rio Xingu v brazilské části Velké Amazonie

alias

Ichahi oshi, přijatý Ramayem, náčelníkem etnické skupiny Ecee`je, na řece Madre de Dios v peruánské části Velké Amazonie

alias

Victor, přítel K´enamy, Mašakuriho, Alejandra a Lorenza z etnické skupiny Kofánů na řece Aguarico a Bolívara jejich náčelníka na Río Sábalo v ekvádorské části Velké Amazonie

 

Praha, duben 2003 Mnislav Zelený                                                                                                                                      ATAPANA

 

     

 

 

Cíle a aktivity

nadace Velká Amazonie

Amazonský deštný prales ( Willey, Gordon R., 1971, Lathraps, D.W., 1984) je ukázkou harmonického života v přírodě. Například v amazonské části Venezuely operujeme na řece Caura, prostoru indiánského etnika Yek´wana, který je ohraničen Guayanskou vysočinou na východě, vrchovinou Parima na jihu a pohořím Maigualida na západě. Zdejší činnost prozatím trvala od roku 2012 do 2014. Před založením o.p.s. jsme operovali i v amazonské části Ekvádoru v povodí řeky Aguarico v části zvané Oriente, na hranicích s Kolumbií, kde je životní prostor indiánského etnika Kofán. Zdejší etnografické a dokumentační aktivity probíhaly v letech 1972 a 2013. V amazonské části Peru jsme operovali v povodí řeky Madre de Dios, kde žijí příslušníci indiánského etnika Ece´eje. Zdejší aktivity a dlouhodobý etnografický výzkum trval po dobu sedmi měsíců v roce 1972. V amazonské části Brazílie jsme pracovali na horních tocích řeky Xingú (Rio Kuluene), v oblastech indiánských etnik Yawalapiti a Kamayurá, kde etnografický výzkum probíhal v roce 1989. Krátkodobé výzkumy probíhaly v roce 1989 také u etnika Terena v brazilském federálním státě Mato Grosso do Sul a u etnika Macushi v brazilském federálním státě Roraima. Indiánské komunity i jejich životní prostředí v celé Velké Amazonii (Lovejoy, T.E., 1985, Meggers, B.J., 1971, 1984), jsou postupně více a více ohrožovány expanzí naší společnosti. Nadměrné kácení pralesa, působení těžebních společností, ale i nelegálních skupin lovců, hledačů zlata a diamantů spolu s vypalováním pralesa pro pastevecké a zemědělské účely, přeměňují tuto krajinu v neúrodnou pustinu (Posey, D.A., 1984, Maraven, 1985). Velkým nebezpečím jsou i výstavby vodních elektráren, stavby silnic

 Amazonští indiáni žijí po způsobu lovců (Lathraps, D.W., 1968), rybářů, sběračů a pralesních zemědělců (Meggers, Betty a Evans, Clifford, 1963, Sauer, Carl O., 1952). Klíčem jejich přežití se stala pronikavá lidská schopnost přetvořit dary tropického pralesa (Lowie, Robert H., 1948, Steen, H.K., 1992)) na materiální a duchovní využití bez ničení přírody samé. Jejich každodenní život, rodinné vztahy, náboženské rituály (Métraux, Alfréd, 1973), způsob obživy, magie (Reichel-Dolmatoff, Gerardo, 1997), zelená medicína, to vše nám připadá velice primitivní. Snad je to tím, že zpravidla vše, co přesahuje naše chápání, odmítáme, že podceňujeme národy, o kterých toho víme velmi málo. Nenávratně mizí jejich staleté kulturní tradice, ale i svět harmonického vztahu s přírodou. Oni podvědomě cítí, jak jejich svět mizí a umírá. Ustupují silnějšímu. Jednají tak zcela podle zákonů přírody, i když naše civilizace jim, jakož i jiným přírodním národům, mnohé dluží, a proto naše nadace Velká Amazonie si v rámci své činnosti vytyčila tři základní vlajkové projekty:

  1. terénní etnografický výzkum amazonských indiánům, jejich kultury a jejich životního prostředí s cílem ochrany jejich komunit před pronikající naší civilizací včetně studia jejich zdravotního stavu a zajištění základní zdravotní péče především komunitám již kontaminovaným neblahými důsledky přítomnosti nepůvodních obyvatel

  2. pochopit a poznat jejich myšlení, vztah k přírodě a kosmu, jejich životní hodnoty a filosofii, z které by možná mohla čerpat naše západní civilizace s cílem se poněkud obrodit ve své dekadenci, aby náš život nebyl jen povrchně bezvýznamný, materialisticky omezený, ale duchovně vyspělý

  3. terénní etnobotanický výzkum a dokumentace s cílem zachovat jejich znalosti pro jejich budoucí generace

Bibliografie:

Gilmore, Raymond: Fauna and etnozoology of South America, v: Handbook of South American Indians, editor Julian Steward, díl 6., str. 345-464, Washington, D.C. 1950

Junquera Carlos Rubio: Indio y supervivencia en el Amazonas, Salamanca 1995

Lathraps, D. W.: The Hunting Economics of the Tropical Forest Zone of South America: An Attempt at Historical Perspective, v : Man the Hunter, str. 23-29, Chicago 1968

Lovejoy, T.E.: Amazonia, People and Today, v: Key Environments:Amazonia, str. 328-336, New York 1985

Lowie, Robert: The Tropical Forest: An introduction, v: Handbook of South American Indians, editor Julian Steward, díl 3., str. 1-56, Washington D.C. 1948

Maraven: El proceso del deterioro ambiental en la Historia de Venezuela, Caracas 1985

Meggers, B.J.: Amazonia. Man and Culture in a Counterfeit Paradise, Arlington Heights, Illinois 1971

Meggers, B.J.: The Indigenous People of Amazon, Their Culture, Land Use Patters and Effects on the Landscape and Bioto, v: The Amazon, str. 627-648, Dordrecht 1984

Métraux, Alfréd: Religión y magias indígenas de América del Sur, Valencia 1973

Posey, D.A.: Etnoecology as applied antropology in Amazonia development, v: Human Organization, díl 43., 1984

Reichel-Dolmatoff, Gerardo, Foxhole, Darlington, Devon: Forest shamans, 1997

Sauer, Carl O.: Cultivated plants of South and Central America, v: Handbook of South American Indians, editor Julian Steward, díl 6., str. 487-544, Washington, D.C. 1950

Sauer, Carl O.: Agricultural Origins and Dispersals, New York 1952

Steen, H.K. a Tucker, R.P.: Changing Tropical Forest: Historical perspectives on today´s challenges in Central and South America, Proceedings of a conference sponsored by the Forest History Society, 1992

Willey, Gordon R.: An Introduction to American Archeology, Engelwood Cliffs , New Jersey 1971  

 


 

  


Stanovy společnosti Velká Amazonie o.p.s. 

 

 Masarykova 1000/3 , 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25453114

Číslo  bankovního účtu : 180416635/0300

Statut o.p.s. vypracován na základě  § 13 ods. 1. písmena. a. zák.248/1995 o obecně prospěšných společnostech

Část funkční :

Za společnost jedná statutární orgán v souladu s ustanoveními zakládající listiny.

Podmínky poskytování  studijních pobytů, stipendií a jiných služeb:

O poskytování výše zmíněných rozhoduje správní rada na základě doporučení poradní komise.

Nosná myšlenka vědeckovýzkumného programu je specifikována v projektu " Cíle a aktivity Velká Amazonie o.p.s. v oblasti Río Caura ve státě Venezuela".

Velká Amazonie o.p.s. vykonává i "doplňkovou činnost", aby zvýšila kvalitu, rozsah a dostupnost, ale také zkvalitnění obecně prospěšných služeb. Výše uvedená "doplňková činnost" bude uskutečňována formou zprostředkování obchodu a zprostředkování služeb, k čemuž je společnost oprávněna na základě živnostenských listů vydaných Živnostenským odborem Magistrátu města Ústí nad Labem pod ev.č. 351001-31457-00 a 351001-31458-00 ze dne 9.1.2003.

Členové poradní komise (dále jen komise) jsou jmenováni a odvolávaní správní radou 

Komise je tříčlenná a o  funkčním období jejích členů  rozhoduje správní rada.

Způsoby plateb:

-   jednorázové bankovní operace nepřesahující 10.000,- Kč smí provádět  pouze osoba s dispozičním právem

- jednorázové bankovní operace přesahující 10.000,- Kč a nepřesahující  50.000,- Kč provádějí min 2  osoby s dispozičním  právem.

- jednorázové bankovní operace přesahující 50.000,- Kč  provádějí 3 osoby s dispozičním právem

Předseda správní rady rozhodne o dispozičním právu k účtu.

Muzejní činnost, správa a získávání sbírek společnosti Velká Amazonie o.p.s.:

1) Úvodní ustanovení :

Toto ustanovení upravuje postup při nabývání, způsoby evidence, zásady inventarizace,

vyřazování, výpůjčky a vystavování sbírek, dále pak způsoby ochrany sbírek a péče o ně.

Základem sbírek  V. Amazonie o.p.s., jsou sbírkové předměty  ve  fondu o.p.s. . Předměty  dokumentující vývoj kulturního regiónu  Velká Amazonie  v oblastech archeologie, etnografie, antropologie, historie, ekologie, sociologie, biologie, zoologie a dále nosiče informací (diapozitivy, filmy, fotografie, negativy, audio nahrávky, video nahrávky, knihy apod.). Všechny sbírky tvoří nenahraditelnou součást kulturního dědictví   největšího kulturního regiónu latinskoamerického subkontinentu a slouží  vědeckému  poznání, vzdělávání a vytváření kulturního  vědomí  a povědomí  obyvatel  v České Republice o regiónu Velká Amazonie.

2) Správa sbírek V. Amazonie o.p.s. :

1/  zajistit řádnou evidenci sbírkového fondu

2/  zajistit pravidelnou inventarizaci sbírkového fondu

3/  ochraňovat všechny sbírky proti neoprávněným zásahům

4/  realizovat všechna  opatření k ostraze a zabezpečení proti zcizení, neoprávněné

manipulaci, poškození a ničení sbírkových fondů

5/  zajistit  stálou kontrolu stavu sbírkových fondů a průběžně zajišťovat  depoziční

režim, který zamezí zhoršení technického stavu sbírkového fondu

6/  zkvalitňovat sbírkový fond se souhlasem předsedy správní rady na návrh komise

7/ plánovitě a systematicky organizovat a zajišťovat plnohodnotné využívání celého sbírkového fondu k vědeckým, prezentačním, výchovným a osvětovým účelům

8/  každý nově nabytý sbírkový  předmět získaný vlastním výzkumem, sběrem nebo darem bude  oceněn  komisí.

3) Nabývání sbírek V. Amazonie o.p.s.:

Společnost  bude  na odborné úrovni soustavně budovat  sbírkové fondy podle svého programu stanoveného dlouhodobou koncepcí  v návaznosti se zakládací  listinou.

    a) Společnost nabývá své sbírkové fondy:

1/  vlastním výzkumem a sběrem v terénu, regionální oblast Velká Amazonie

2/  zápůjčkou  od jiných fyzických nebo právnických osob

3/  darováním  od fyzických nebo právnických osob

4/  koupí od fyzických nebo právnických osob

5/  výměnou s jinými organizacemi

Nabývání sbírkových předmětů v terénu,  se provádí vlastním výzkumem a sběrem v kulturním regionu Latinské Ameriky, Velká Amazonie. Týkající se  (archeologie, etnografie, antropologie, historie, ekologie, sociologie, biologie, zoologie), dále nosiče informací (diapozitivy, filmy, fotografie, negativy, audio nahrávky, video nahrávky, knihy apod.)., systematicky s ohledem se stanovenou koncepcí  (V.Amazonie o.p.s.) a v souladu s  § 52 písmeno a/ vyhláška č.247/2002 Sb.Osvobozující vyhláška.  Příloha 2 oddíl B......."od cla je osvobozeno zboží pro vzdělávací, vědecké a kulturní účely, určené pro veřejná zařízení, veřejně prospěšná vzdělávací zařízení, vědecká nebo kulturní  instituce". Deklarantem musí být instituce, zboží musí být odesláno do místa uložení sbírek, toto místo musí figurovat v JCD. Příjemce povede evidenci takovéhoto zboží s tím, že  CÚ se může kdykoliv přesvědčit o jejich úplnosti. Podmínka nezcizitelnosti: nesmí se prodávat, zcizovat a měnit.

-  nabývání sbírek  zápůjčkou  od jiných fyzických nebo právnických osob se děje formou písemně uzavřené smlouvy podle obchodního zákona. O zápůjčce rozhoduje správní rada. Správní rada dále rozhoduje o zapůjčení sbírek z vlastního fondu jiným subjektům.

 -  nabývání sbírek na základě darovací smlouvy  a přijetí dědictví. V. Amazonie o.p.s.   

nabývá takovéto sbírkové předměty na základě rozhodnutím správní rady.

-  koupě  sbírek od fyzických nebo právnických osob se děje na základě kupní smlouvy dle ustanovení obchodního zákona. O kupní smlouvě rozhoduje správní rada.

4) Evidence sbírek a materiálu nesbírkové povahy:

Evidenci podléhají všechny sbírky a nosiče informací, které jsou ve vlastnictví nebo  ve správě o.p.s.. Cílem evidence je přesná, nezaměnitelná identifikace sbírkových předmětů. Sbírková evidence musí zabezpečit identifikaci jednotlivých předmětů a  vyloučit záměny a usnadnit rychlé vyhledání pro studijní, prezentační nebo katalogizační účely. Inventarizace sbírkových předmětů a materiálu nesbírkové povahy je součástí inventarizačního plánu  o.p.s. Inventarizací se rozumí zjištění fyzického stavu  předmětů, způsobu jejich uložení a  příslušný záznam (vedený chronologickou nebo  systematickou evidencí ).

5) Konzervace a restaurování sbírek:

O zabezpečení údržby, ošetření, konzervování a preparaci sbírkových předmětů rozhodne       na návrh  komise správní rada.

6) Vyřazování sbírek:

Návrh na vyřazení sbírkových předmětů včetně toho, jak bude s vyřazenými předměty dále naloženo rozhodne správní rada na návrh  komise.

 

V Ústí nad Labem dne  10.3.2003          

                                

 

 

 

 


 

    

Cíle