Archiv roku 2005

Aktivity společnosti Velká Amazonie, o.p.s. za rok 2005

Konkurz na projekty v amazonské části Venezuely vyhlášený počátkem roku 2005 ukončen
Konkurz vyhlášený v lednu 2005 na serveru Ministerstva životního prostředí byl ukončen v dubnu 2005. Přihlášeno bylo kolem dvacítky nejrůznějších projektů z oboru přírodovědných, lékařských a antropologických. V průběhu května 2005 byly všechny projekty posouzeny a k účasti na spolupráci s naší společností byly vybrány následující studenti a odborníci: zoogeografka Jana Hollová z Bratislavy, skupina ichtiologů vedená doc. Miroslavem Švátorou z Univerzity Karlovy, ornitolog dr. Jiří Vlček z Plzně, botanik Vojtěch Zavadil (student UK), antropoložka Ludmila Škrabáková (etnobotanika, studentka UK) a skupina odborníků na životní prostředí kolem dr. Jiřího Gutha. Asociovanou skupinou, která si výzkum hradí sama a pouze využívá služby a logistiku naší společnosti, je z Botanické a zoologické zahrady v Plzni vedená ing. Jiřím Trávníčkem a věnuje se bádání kajmanů a želv v povodí Río Caura.

Děkujeme vám všem ostatním za vaši účast a v každém případě máme vaše projekty v archivu pro případnou potřebu v budoucnosti, kdy budeme naši činnost rozšiřovat, což pochopitelně záleží na našich finančních možnostech. V případě, že na váš projekt získáte finanční krytí, můžete se na nás opět obrátit.

Na první pobyt k zajištění předběžného rekognoskačního studia vyjela v lednu 2006 na naší základnu Washadi na Río Nicharé geografka Jana Hollová a ichtiolog Oldřich Říčan (viz jejich podrobnější zpráva).

Mnislav Zelený-Atapana