Služební cesta v únoru až březnu 2014 do Venezuely a Ekvádoru

Vzhledem k tomu, že řada kmotrů a kmoter podporující studenty na jejich školách bylo nespokojeno s nedodržováním dohody ze strany studentů, kteří až na výjimky nepředkládali výsledky svých studií, dohodl jsem se současným náčelníkem Enriquem Caurou po uzavření spolupráce v roce 2014 na určitou dobu přerušit předávání stipendií. Navíc kmotři nebyli spokojení, že studenti každou chvíli bezdůvodně svá studia končí, nastupují místo nich jiní a ti zase třeba už za rok končí. Bohužel indiáni nemají k našim školám nějak příznivý vztah, nicméně chápu nespokojenost našich spolupracovníků, kteří jsou tímto stavem roztrpčeni, protože ji posuzují podle našich.

Naopak poněkud jiný přístup byl letos shledán u příslušníků etnika Kofán v Ekvádoru, jejichž děti chodí do škol pravidelně už po mnoho let. Proto naše společnost se bude snažit získat kmotry a kmotřenky pro podporu kofánských studentů. Také se budeme snažit zajistit speciální školu pro hluchoněmou dceru Bruceho (bratr náčelníka Bolívara z El Sábalo), šestnáctiletou Ginu z lokality El Sábalo. To ovšem předpokládá poměrně větší výši prostředků pro uhrazení školného na zvláštní škole pro hluchoněmé v Lago Agriu, ale i na její ubytování v městě. Škola se jmenuje Escuela de Audición y Lenguaje Jefferson Peréz, Calle 12 de Febrero al fondo a její ředitelka, s kterou jsem již o možném přijetí Giny opětovně jednal, se jmenuje Andrea Gonzales